Om personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

På Governo värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) för skydd av enskildas integritet när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter

En personuppgift är varje upplysning som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och kontaktuppgifter. Även bilder, intervjumaterial och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

 

Personuppgiftsbehandling

Alla former av åtgärder som görs när det gäller personuppgifter utgör personuppgiftsbehandlingar, till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning med mera.

En personuppgiftsbehandling är endast laglig om den uppfyller något av de olika villkor som beskrivs i dataskyddsförordningen, exempelvis att den krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt lag, den registrerade har lämnat ett samtycke till behandlingen eller att behandlingens ändamål rör den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Mer information om dataskyddsförordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

 

Governos personuppgiftsbehandlingar

Governo behandlar namn och kontaktuppgifter för personer som arbetar hos nuvarande och potentiella kunder. Uppgifterna använder vi vid införsäljning av kunduppdrag samt vid arrangemang av kunskapsmingel, seminarier, nätverksträffar och liknande evenemang. Som laglig grund för denna behandling ligger Governos berättigade intresse.

För att hantera vår webbplats använder Governo tredjepartsleverantörer för att analysera hur våra webbplatsanvändare nyttjar vår sajt. Dessa tredjepartsleverantörer använder permanenta cookies för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på vår sajt och analysera hur användarna navigerar och använder webbplatsen. Laglig grund för denna behandling är också berättigat intresse.

Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet kan du justera inställningen för din webbläsare så att alla eller vissa cookies blockeras. Du kan också göra inställningar så att du varnas när en cookie används på din enhet.

Governo behandlar även personuppgifter inom kundprojekt, då på uppdrag av kunden för att fullgöra tecknat avtal. Detta regleras i tillämpliga fall med personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med respektive kund.

När du söker en tjänst hos oss behandlar vi de personuppgifter som du delat med oss, som kontaktuppgifter samt cv, betyg, intyg och liknande under rekryteringsprocessen. Detta gör vi utifrån berättigat intresse.

 

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av uppgifterna samt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Om du har frågor eller synpunkter när det gäller våra personuppgiftsbehandlingar är du alltid välkommen att kontakta oss.