Vi ger insikter till samhället genom datadriven utveckling och analys

Vi letar upp guldet och omvandlar det till handlingsbar data

På Governo Insikt kombinerar vi vår djupa för­stå­el­se för of­fent­lig sektor och värdet av data för att bidra till ett da­ta­dri­vet sam­häl­le i för­änd­ring.
Vi sätter stort värde på att kunna bistå på alla nivåer. Att omväxlande arbeta konkret och strategiskt är fruktbart på alla plan.
Vi arbetar nära våra kunder och vet av erfarenhet att det är tillsammans vi skapar kunskap och förändring som håller i längden. Det är alltid de konsulter som anlitas som genomför uppdragen.

Stora datamängder omvandlas

Vi genomför avancerade analyser av stora mängder data (ex. IoT och big data) för att skapa handlingsbara insikter.

Vi optimerar och gör data följsam

Vi optimerar processer, arkitektur och IT-stöd för datahantering, för att göra den tillgänglig, förståelig och säkerställa följsamhet till lagar och standarder genom data governance.

Strategi för en datadriven organisation

Vi är bäst på data, teknik, strategi och offentlig sektor. Tillsammans med våra kunder tar vi fram strategier och planer för att bli en datadriven organisation.

Stöd kring val av plattform

Vi hjälper våra kunder i att införa och förbättra plattformar för att använda sin data på bästa möjliga sätt, samt stötta i viktiga vägval kring val av plattform, infrastruktur och AI-miljöer.

Datan görs tillgänglig för beslutsfattande

Vi hjälper till att tillgängliggöra data för att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Vi skapar rapporter och utvecklar tjänster för att användarna ska kunna nyttja datan.

Rätt kompetens för att nyttja data strategiskt

Vi säkerställer att våra kunder har rätt typ av kompetens att nyttja data som en strategisk resurs. Bland annat genom utbildningar och förändringsledning.